Členské poplatky na rok 2019

Vážení členovia, dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku na rok 2019.

Termín úhrady: do 15.2.2019

Variabilný symbol: členské číslo (v prípade rodín prosím do poznámky uveďte aj mená osôb)

IBAN: SK77 1111 0000 0000 5015 8009

Členské poplatky 2019 (nezmenené)

Muži: 300 EUR

Ženy: 220 EUR

Juniori (11-20 rokov): 100 EUR

Juniori (do 10 rokov): 50 EUR

ďakujeme

Dostupnosť ihriska počas zimnej sezóny

Ihrisko je počas zimnej sezóny otvorené nasledovne:

hracie plochy – v závislosti od teploty a snehovej pokrývky, ak nie sú hracie plochy pokryté snehom alebo ľadom a nie je pod nulou sú otvorené

tréningové plochy –  detto ako hracie plochy, driving range je otvorený celoročne každý deň bez obmedzenia

 

info:

+ 421/ 917 624 876 (recepcia)