Členské poplatky na rok 2019

Vážení členovia, dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku na rok 2019.

Termín úhrady: do 15.2.2019

Variabilný symbol: členské číslo (v prípade rodín prosím do poznámky uveďte aj mená osôb)

IBAN: SK77 1111 0000 0000 5015 8009

Členské poplatky 2019 (nezmenené)

Muži: 300 EUR

Ženy: 220 EUR

Juniori (11-20 rokov): 100 EUR

Juniori (do 10 rokov): 50 EUR

ďakujeme

2% z daní na rozvoj mládežníckeho golfu v GC Pegas

Vážení členovia, ak by ste chceli darovať 2% z vašich daní v prospech Golfového klubu Pegas, môžete tak učiniť na základe nižšie uvedených informácií. Príspevky budú použité výhradne na rozvoj mládežníckeho golfu v našom klube. Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým za príspevky v minulom roku.

  1. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno (názov)

12 Golfový klub Pegas 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo

13 Bratislava, 811 02, Štúrova 13

Právna forma                                                           Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14  Občianske združenie 15 3 1 8 0 4 6 2 4  ∕

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.