Zelená karta

Zelená karta akademia

 

Oprávnenie ku hre (zelená karta)

Zelená karta je certifikát s medzinárodnou platnosťou, oprávňujúci k samostatnej hre na golfových ihriskách, ktorý možno získať absolvovaním tzv. kurzu zelenej karty. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti, celkovo v rozsahu 12 hodín. Počas kurzu sú účastníkom vysvetlené základné aspekty hry, ako i pravidlá a golfová etika. Kurz je zakončený absolvovaním záverečnej skúšky, pozostávajúcej takisto z praktickej a teoretickej časti. Výuka prebieha pod vedením certifikovaného golfového trénera v golfovom areáli GC Pegas v Lozorne. V cene kurzu sú zahrnuté golfové loptičky ako i zapožičanie golfovej výstroje.

Zelená karta (10x50min)

1 osoba 400 EUR
2 osoby 280 EUR (osoba)
3 – 4 osoby 230 EUR (osoba)

Skúška na zelenú kartu 80  EUR (osoba)