Členstvo

Členstvo v klube

Členstvo v klube vzniká registráciou hráča, po zaplatení vstupného poplatku. Doba platnosti ročného členstva je kalendárny rok.

Výhody členstva

  • členská karta SKGA a vedenie HCP
  • neobmedzená hra na ihrisku, voľné lopty na driving range, bezplatné využívanie tréningových plôch (chipping, putting, pitching a sand bunker)
  • Zľavy 20% – 30% na greenfee na partnerských ihriskách

Členské poplatky

Muži Ženy
Vstupný poplatok 500 EUR 300 EUR
Ročný poplatok 320 EUR 240 EUR

Seniori (nad 60 rokov)

Muži Ženy
Vstupný poplatok 250 EUR 250 EUR
Ročný poplatok 320 EUR 240 EUR

Juniori (11 – 20 rokov)

Vstupný poplatok 100 EUR
Ročný poplatok 100 EUR

Juniori (do 10 rokov)

Vstupný poplatok 0 EUR
Ročný poplatok 50 EUR

Paušálne členstvo

S vedením HCP 510 EUR
Bez vedenia HCP 410 EUR
(paušálne členstvo sa hradí každý rok, bez vstupného poplatku)

Registračné členstvo

S vedením HCP 80 EUR
(registračné členstvo zahŕňa len registráciu hráča na serveri skga)

Pri úhrade ročných poplatkov ako variabilný symbol uvádzajte prosím vaše registračné číslo. Novoregistrovaní členovia uvádzajú ako variabilný symbol svoj dátum narodenia. Termín úhrady je vždy do 1.marca aktuálneho roka.

IBAN GC Pegas: SK77 1111 0000 0000 5015 8009 UniCredit Bank