O majstra Záhoria a priľahlých kolónií, víťazi

Kategória NETTO: Patrik Babka (1.miesto), Michal Hrabovský (2.miesto) a Juraj Gerženi (3.miesto), kategória BRUTTO: Tomáš Vrbický (1.miesto), Patrik Babka (2.miesto) a Martin Melišek (3.miesto), gratulujeme