Poplatky za skladné 2019 (úhrada do 31.apríla 2019)

Vážení hráči,

Ročný poplatok za uskladnenie bagu (20 EUR) alebo vozíka (10 EUR) na rok 2019 môžete postupne uhrádzať na recepcii klubu.

POZOR, termín úhrady je do 30.apríla 2019 – v prípade neuhradenia poplatku za sklad budú miesta automaticky ponúknuté novým záujemcom

Ďakujeme GC PEGAS