Dostupnosť ihriska počas zimnej sezóny

Ihrisko je počas zimnej sezóny otvorené nasledovne:

hracie plochy – v závislosti od teploty a snehovej pokrývky, ak nie sú hracie plochy pokryté snehom alebo ľadom a nie je pod nulou sú otvorené

tréningové plochy – detto ako hracie plochy, driving range je otvorený celoročne každý deň bez obmedzenia

 

info:

421/ 917 624 876 (reception desk)