Členské príspevky na rok 2024 (posunutá úhrada do 9.2.2024)

Vážení členovia GC Pegas,
dovoľujeme si Vás požiadať o uhradenie ročného príspevku na rok 2024
(nový posunutý termín úhrady je do 09.02.2024)
(SKGA zaviedla na rok 2024 nový systém databázy, v rámci ktorej je každý klub povinný zaplatiť za svojich členov poplatok, preto potrebujeme aby naši členovia, ktorí chcú zotrvať v klube mali uhradené a rovnako skontrolované prijaté platby už v mesiaci február, ďakujeme pekne za pochopenie)
– doba platnosti členstva je od 1.1.2024 do 31.12.2024
– IBAN SK77 1111 0000 0000 5015 8009
– variabilný symbol: členské číslo (do poznámky uveďte meno)
– ročné poplatky :
muži 390.-EUR
ženy 310.-EUR
žiaci a študenti ( 11 – 20 rokov ) 100.- EUR
deti (do 10 rokov ) 50.- EUR
registračný poplatok 100.- EUR
ďakujeme veľmi pekne, GC Golf Club Pegas