Členské poplatky 2020

Vážení členovia, dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku na rok 2020

Termín úhrady: do 15.2.2020

Variabilný symbol: členské číslo (v prípade rodín prosím do poznámky uveďte aj mená osôb)

IBAN: SK77 1111 0000 0000 5015 8009

Členské poplatky 2020

Muži: 320 EUR

Ženy: 240 EUR

Juniori (11-20 rokov): 100 EUR

Juniori (do 10 rokov): 50 EUR

ďakujeme