2% z daní na rozvoj mládežníckeho golfu v GC Pegas

Vážení členovia, ak by ste chceli darovať 2% z vašich daní v prospech Golfového klubu Pegas, môžete tak učiniť na základe nižšie uvedených informácií. Príspevky budú použité výhradne na rozvoj mládežníckeho golfu v našom klube. Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým za príspevky v minulom roku.

  1. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno (názov)

12 Golfový klub Pegas 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo

13 Bratislava, 811 02, Štúrova 13

Právna forma                                                           Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14  Občianske združenie 15 3 1 8 0 4 6 2 4  ∕

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.